Tin tức - Sự kiện

07/03/2021

An toàn lao động: Không để ''mất bò mới lo làm chuồng''

(HNMO) - Vic để xy ra tình trng mt an toàn lao động làm nh hưởng lâu dài, dai dng cho nn nhân, gia đình, thit hi ln cho doanh nghip và xã hi. Do đó, các bên liên quan tp trung trin khai nhiu gii pháp nhm phòng nga tai nn lao động, không để mt bò mi lo làm chung.


Tai nn lao động xy ra nhiu nht lĩnh vc xây dng. nh minh ha

Ni đau dai dng

Theo thng kê ca S Lao động - Thương binh và Xã hi Hà Ni, giai đon 2015-2020, mi năm, toàn thành ph xy ra hơn 200 v tai nn lao động, khiến hơn 200 người b nn. Còn trên phm vi c nước, trung bình mi năm xy ra gn 8.300 v tai nn lao động, khiến gn 8.500 người b nn.

So vi giai đon trước, s lượng các v vic tai nn lao động tuy gim, nhưng tính cht ca các v vic ngày càng phc tp, tp trung nhiu nht lĩnh vc xây dng, sn xut vt liu xây dng, làng ngh Chng hn, v sp công trình xây dng nhà máy Công ty c phn AV Healthcare, Khu công nghip Giang Đin, huyn Trng Bom (tnh Đồng Nai), xy ra vào tháng 5-2020 làm 10 người chết, 15 người b thương. Hay v sp giàn giáo ti công trình xây dng s 16 ph Nguyn Công Tr (qun Hai Bà Trưng, Hà Ni) xy ra vào cui tháng 7-2020, làm 4 người chết

Hu qu do tai nn lao động là không th đo, đếm, nh hưởng trc tiếp đến người s dng lao động và người lao động. Trong đó, phía s dng lao động va phi đền bù thit hi cho người lao động, va nh hưởng đến uy tín, thương hiu ca đơn v, doanh nghip. V phía người lao động, đa s h là tr ct trong gia đình, nên khi không may gp nn, cuc sng gia đình người lao động b đảo ln, tài chính kit qu...

Bà Lê Th Xuyên, thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diu (huyn Chương M, Hà Ni) cho biết, chng bà là ông N.T.B, là mt trong 4 nn nhân v sp giàn giáo ti công trình xây dng s 16 ph Nguyn Công Tr (qun Hai Bà Trưng). T ngày ông B b tai nn qua đời, cuc sng ca gia đình bà rơi vào hoàn cnh khó khăn đặc bit.

“Tôi có hai người con trai, con c năm nay ngoài 30 tui, nhưng b lit, thiu năng trí tu, luôn phi có người bên cnh chăm sóc, còn người con th hai đang đi hc. Mt mình tôi va chăm sóc cho các con, va lo kinh tế gia đình, nên t khi chng tôi mt do tai nn, cuc sng chng cht khó khăn, bà Xuyên chia s.

Tng b tai nn lao động dn đến thương tt vi t l 57%, anh Trn Văn Bo, công nhân Công ty TNHH Hanoi Steel Centen, hin trú ti xã Võng La (huyn Đông Anh, Hà Ni) cho hay: Do thiếu tp trung, tôi b tai nn lao động vào năm 2018, phi phu thut ni gân, dp cơ. Chi phí cho ca phu thut khá tn kém, li b suy gim kh năng lao động, khiến cuc sng gia đình tôi thường thiếu trước, ht sau.


Người lao động Công ty TNHH Nippon Paint Vit Nam, Khu công nghip Quang Minh (huyn Mê Linh) được làm vic trong môi trường an toàn.

Ch động phòng nga

Đánh giá v vn đề tai nn lao động, theo B Lao động - Thương binh và Xã hi, các v tai nn xy ra ch yếu xut phát t nguyên nhân ch quan, trong đó nguyên nhân do người s dng lao động chiếm hơn 40%; do người lao động chiếm hơn 20%.

“Hin nay, người s dng lao động chưa quan tâm xây dng quy trình, bin pháp làm vic an toàn; chưa t chc hun luyn v an toàn, v sinh lao động cho người lao động hoc hun luyn chưa đầy đủ. Nhiu cơ s sn xut, kinh doanh còn thiếu thiết b bo đảm an toàn lao động hoc không trang b phương tin bo h cho người lao động. Nhiu người lao động c tình không s dng các thiết b bo đảm an toàn hoc vi phm quy trình, quy chun an toàn lao động, Cc trưởng Cc An toàn lao động (B Lao động - Thương binh và Xã hi) Hà Tt Thng phn ánh.

Trước thc trng này, năm 2021 và nhng năm tiếp theo, B Lao động - Thương binh và Xã hi yêu cu các đơn v, địa phương ch động phòng nga tai nn lao động bng nhiu gii pháp linh hot, kh thi, phn đấu gim tn sut tai nn lao động ti thiu 5% mi năm.

Nhng đơn v, doanh nghip thc hin tt công tác an toàn, v sinh lao động trong 3 năm liên tc s được đề xut gim mc đóng vào Qu bo him tai nn lao động, bnh ngh nghip theo tinh thn Ngh định s 58/2020/NĐ-CP ngày 27-5-2020 ca Chính ph quy định mc đóng bo him xã hi bt buc vào Qu bo him tai nn lao động, bnh ngh nghip.

Vi trách nhim qun lý nhà nước, tháng 1-2021, B Lao động - Thương binh và Xã hi đã thành lp Trung tâm quc gia v an toàn - v sinh lao động. Trung tâm có nhim v đào to, hun luyn v an toàn, v sinh lao động; quan trc môi trường lao động; kim định k thut an toàn lao động; thc hin công vic có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao động th nghim; tư vn v an toàn lao động

Cùng vi đó, vic t chc Tháng hành động v an toàn, v sinh lao động năm 2021, din ra t ngày 1 đến hết ngày 31-5 s được trin khai trên quy mô toàn quc, nhm nâng cao nhn thc, ý thc trách nhim bo đảm an toàn lao động ca các bên liên quan...

Để góp phn gim thiu nguy cơ tai nn lao động, hin nay, 63/63 tnh, thành ph đã xây dng kế hoch bo đảm an toàn, v sinh lao động năm 2021. Ti Hà Ni, thành ph ch đạo các cơ quan, đơn v chc năng tp trung phòng nga tai nn lao động, chăm sóc sc khe cho người lao động. Phn đấu trong năm 2021, Hà Ni có ít nht 85% s người lao động làm các ngh, công vic có yêu cu nghiêm ngt v an toàn, v sinh lao động được hun luyn kiến thc, k năng v an toàn, v sinh lao động; có thêm ít nht 2.000 doanh nghip va và nh áp dng hiu qu mt s ni dung cơ bn ca h thng qun lý an toàn, v sinh lao động...  

"Vic bo đảm an toàn lao động s được các bên liên quan c gng thc hin bng nhiu gii pháp, không để mt bò mi lo làm chung"", Phó Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hi Hà Ni Nguyn Hng Dân nói.

Minh Vũ (dientu@hanoimoi.com.vn)

Minh Vũ