Tin tức - Sự kiện

01/01/2021

Hội nghị Công đoàn Châu Á 2019 – Hiện thực hóa thế giới không amiăng

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phillip Hazellton, điều phối viên chiến dịch loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng (APHEDA tại Việt Nam) cho biết, Hội nghị Công đoàn châu Á trong ngày 2 - 3/4/2019 gồm 12 nước tham gia (Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Campuchia, Lào, Philippines, Malaysia, Nhật Bản, Nepan và Australia) diễn ra tại Kathamandu (Nepal) nhằm cập nhật về amiăng trên phạm vi toàn cầu.


Ông PhillipHazelton APHEDA thông báo kết quả Hội nghị Công đoàn Châu Á về amiăng trắng

Với chủ đề “Hiện thực hóa thế giới không amiăng”, Hội nghị đã bày tỏ sự khen ngợi và hoan nghênh phong trào công đoàn và Chính phủ Nepal đã thành công  trong việc triển khai lệnh cấm tất cả các dạng của amiăng vào năm 2015; tán thành thông cáo từ cuộc họp Jakarta 2018 và thống nhất các nội dung: cùng lên án những cái chết vô nghĩa do việc liên tục sử dụng amiăng trắng trong khi có những lựa chọn thay thế an toàn hơn; ngành công nghiệp amiăng tiếp tục lên án và sử dụng luận điệu nhằm xuyên tạc bằng chứng về tác động chết người lên sức khỏe con người, thậm chí bóp méo thông tin và vị trí của WHO hay ILO .

Hội nghị yêu cầu không trì hoãn cải cách hệ thống bầu cử tại Công ước Rotterdam, cải cách Điều 22 để cho phép 75% phiếu bầu là đủ để đưa một hóa chất vào danh sách; đưa amiăng trắng vào danh mục hóa chất nguy hiểm tại COP 9 năm 2019; cải thiện việc chẩn đoán và bồi thường cho công nhân và hơn 200.000 nạn nhân của các bệnh liên quan đến amiăng hàng năm.

Đồng thời cam kết tổ chức các chiến dịch và hành động quốc gia để thúc đẩy loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng theo khuyến cáo của WHO và ILO; yêu cầu tất cả các quốc gia ngừng sử dụng vật liệu có chứa amiăng trắng và amiăng trắng; kêu gọi Chính phủ các nước trong khu vực thúc đẩy các công việc bền vững trên nguyên tắc sức khỏe, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi sản xuất sang những vật liệu an toàn hơn.

Thành Trung

Thành Trung