Tuyên truyền - Huấn luyện

01/01/2021

Xây dựng kế hoạch tháo dỡ vật liệu chứa amiăng

Yêu cầu của kế hoạch tháo dỡ amiăng có thể khác nhau khá nhiều phụ thuộc vào nhiệm vụ tháo dỡ amiăng đặc thù: loại, vị trí, số lượng và điều kiện của vật liệu chứa amiăng được tháo dỡ; tại địa điểm tháo dỡ có nhiều công nhân hay các đối tượng khác hay không và nhiều yếu tố nữa.

Công việc tháo dỡ amiăng bao gồm:

- Tháo dỡ vật liệu chứa amiăng từ tòa nhà và các công trình xây dựng, bao gồm các công trường tháo dỡ và đào bới.

- Tháo dỡ vật liệu chứa amiăng từ các thiết bị, máy móc kể cả các loại má phanh.

- Dọn sạch bụi hoặc các mảnh vụn amiăng.

Trong bất kỳ trường hợp nào, khi tiến hành công việc tháo dỡ vật liệu chứa amiăng thì điều quan trọng trước hết là cần phải xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm soát quá trình tháo dỡ amiăng.

Nếu không làm như vật sẽ dẫn đến việc sử dụng các phương pháp tháo dỡ amiăng không an toàn, có khả năng đe dọa sức khỏe của công nhân tháo dỡ, những người ở các công trình xung quanh và cư dân địa phương.


1. Kế hoạch kiểm soát quá trình tháo dỡ amiăng

Đơn vị tháo dỡ amiăng cần xây dựng một kế hoạch kiểm soát hiện trường trước khi bắt đầu bất kỳ một công việc tháo dỡ amiăng nào.

Mục đích của kế hoạch tháo dỡ amiăng là đảm bảo cho công việc tháo dỡ được chuẩn bị kỹ càng và thực hiện một cách an toàn.

Kế hoạch kiểm soát tháo dỡ amiăng cần phải bao gồm những đặc điểm và (hoặc) bản vẽ đề cập tới mục tương ứng với công việc tháo dỡ cụ thể như trong bảng 1. Cần bổ sung những thông tin cụ thể đối với từng công việc tháo dỡ riêng biệt.

Trong bảng 1:

Dấu (√) có nghĩa là trong kế hoạch kiểm soát tháo dỡ nên có thông tin này.

Dấu (-) có nghĩa là thông tin này không cần thiết đối với một số loại công việc tháo dỡ amiăng. Việc đưa thông tin này vào kế hoạch tháo dỡ vật liệu chứa amiăng được quyết định trên nguyên tắc xem xét từng trường hợp cụ thể.

Bảng 1: Thành phần của Kế hoạch kiểm soát quá trình tháo dỡ amiăng

Thông tin cần thiết

Tòa nhà và công trình xây dựng

Thiết bị, máy móc

Má phanh

Dễ vỡ vụn

Không vỡ vụn

Dễ vỡ vụn

Không vỡ vụn

Xác định

a

Chi tiết về vật liệu chứa amiăng cần được tháo dỡ (các vị trí, có dễ bị vỡ vụn hay không, loại, điều kiện và số lượng vật liệu cần được tháo dỡ.

Chuẩn bị

b

Tư vấn

c

Xác nhận trách nhiệm phải tháo dỡ

d

Lập trình cho ngày bắt đầu và kết thúc

e

Kế hoạch ứng phó sự cố

f

Các giới hạn của công việc tháo dỡ amiăng, bao gồm loại và phạm vi cách ly cần thiết, vị trí đặt các biển báo và rào chắn

g

Kiểm soát việc lắp đặt điện và chiếu sáng

-

h

Phương tiện bảo vệ cá nhân cẳn dụng, bao gồm các phương tiện bảo vệ đường hô hấp

i

Kế hoạch chi tiết về giám sát không khí

-

-

-

j

Kế hoạch cất giữ và thải bỏ chất thải

Tháo dỡ

k

Phương pháp tháo dỡ vật liệu chứa amiăng (Các phương pháp khô và ướt).

l

Thiết bị tháo dỡ amiăng (máy phun ướt, máy làm sạch amiăng bằng chân không, dụng cụ cắt…).

m

Chi tiết về kết cấu bao che cần thiết ,bao gồm kích thước, hình dạng và cấu tạo…, kiểm tra các bao che bằng và vị trí đặt các quạt hút.

-

-

-

n

Chi tiết về nhà tạm cho công nhân của các đơn vị tháo dỡ (nước, chiếu sáng...), thiết bị, vị trí lắp đặt các hệ thống khử ô nhiễm...

-

-

-

o

Các giải pháp kiểm soát khác được sử dụng để khống chế amiăng trong khu vực tháo dỡ.

Khử ô nhiễm

p

Quy trình chi tiết về việc khử ô nhiễm tại nơi làm việc, khử độc thiết bị và dụng cụ làm việc, cá nhân, các phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE) và bảo vệ cơ quan hô hấp (RPE)

Thải bỏ chất thải

q

Các phương pháp thải bỏ chất thải chứa amiăng, bao gồm chi tiết việc thải bỏ:

§  Quần áo và các phương tiện bảo vệ cá nhân

§  Các kết cấu được sử dụng để che khu vực tháo dỡ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

2. Kế hoạch ứng phó sự cố

Trước khi triển khai bất kỳ một công việc tháo dỡ amiăng nào cần phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, trong đó phản ánh được những rủi ro liên quan có thể xảy ra.

Công nhân phải được tập huấn về những tình huống khẩn cấp. Các quy trình khử độc tại công trường có thể tạm dừng lại trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Kế hoạch ứng phó sự cố bao gồm các trang bị cho tình trạng khẩn cấp và thoát hiểm kể cả việc bố trí các lối thoát hiểm và phương tiện thông tin sự cố như chuông báo. Chuông báo chỉ làm việc khi có sự cố xảy ra.

Việc bố trí lối thoát hiểm phải tương ứng với các rủi ro có thể xảy ra. Các rào chắn và biển báo hay các phương tiện cảnh báo khác có thể được sử dụng để thông báo về sự cố.

Bộ sơ cứu tại chỗ và nhân viên y tế phải luôn sẵn sàng mọi lúc; họng cứu hỏa và ống dẫn đủ cơ số luôn sẵn sàng tại các vị trí quan trọng. Vị trí của họng cứu hỏa và ống dẫn chỉ được chỉ dẫn dưới dạng sơ đồ hay văn bản.

3. Kế hoạch tháo dỡ vật liệu chứa amiăng từ bề mặt nóng

Nếu có thể, nên bố trí thực hiện công việc tháo dỡ amiăng từ máy móc hay kim loại nóng sau khi ngừng hệ thống một thời gian đủ dài để máy móc hay kim loại nguội.

Máy móc nên được làm nguội trước khi tiến hành công việc tháo dỡ. Việc tháo dỡ vật liệu amiăng dễ vỡ vụn ra khỏi kim loại nóng là một trong những công việc nguy hiểm nhất bởi vì các sợi amiăng dễ dàng bị cuốn theo dòng không khí đối lưu. Công việc tháo dỡ amiăng từ kim loại nóng chỉ được thực hiện trong những trường hợp khẩn cấp.

Trong một số trường hợp hạn chế, khi mà công việc tháo dỡ amiăng từ bề mặt nóng là lựa chọn duy nhất (nghĩa là trong các trường hợp khẩn cấp), thì cần phải thận trọng lựa chọn dụng cụ tháo dỡ để đối phó với dòng không khí đối lưu, đồng thời, việc lựa chọn phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp cũng rất quan trọng.

Ngoài ra, căng thẳng nhiệt cũng cần phải được xem xét đến khi xây dựng kế hoạch kiểm soát quá trình tháo dỡ amiăng, đặc biệt khi lựa chọn các phương tiện bảo vệ cá nhân và thiết kế chương trình làm việc.

4. Kế hoạch khử ô nhiễm

Đơn vị tháo dỡ amiăng cần đảm bảo chắc chắn rằng mỗi một kế hoạch kiểm soát quá trình tháo dỡ amiăng tại hiện trường đều đề cập tới tất cả những ô nhiễm và mọi rủi ro được kiểm soát tương ứng.

Ngoài ra, kế hoạch kiểm soát quá trình tháo dỡ amiăng cần đề xuất những biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng bất cứ sự ô nhiễm amiăng nào cũng được xác định và xử lý nhanh chóng.

Những yêu cầu về việc khử ô nhiễm đối với các thiết bị, dụng cụ và khử độc đối với con người, khu vực làm việc có amiăng và những khu vực khác có thể bị ô nhiễm cần được xem xét và đề xuất trong kế hoạch.

(Nguồn tin: Trích dẫn tài liệu: Bộ Quy tắc thực hành về tháo dỡ an toàn amiăng [NOHSC:2002(2005)])

VOSHA